Ponúkame Vám dodávku a montáž

- teplovodných vykurovacích systémov (teplovodné podlahové a radiátorové vykurovacie sústavy)
- tepelných čerpadiel na vykurovanie a ohrev TUV
- kotlov na biomasu, solárnych systémov na ohrev TUV a podporu vykurovania
- vetracích a rekuperačných systémov so vzduchotechnickými rozvodmi
- centrálnych vysávačov

Ďalej ponúkame

- návrh komplexného riešenia a optimalizácie jednotlivých systémov ktoré budú dodané a namontované
- zabezpečenie projektovej dokumentácie s aktívnou spoluprácou s projekčnou kanceláriou
- poradenstvo a koordinácia prípravných stavebných prác súvisiacich s dodávkou budúcich technológii
- montáž jednotlivých technológii pre vykurovanie a vetranie
- uvedenie dodaných technológii do prevádzky, zaškolenie obsluhy
- servis dodaných technológii

NÁHODNÁ REFERENCIA

Rodinný dom 13

Liptovský Mikuláš - okolie